SKC Bavaria Pasing München - Rangliste

Gesamtrangliste
120 Wurf
  Gesamtergebnisse Heimergebnisse Auswärtsergebnisse
Schnitt Abs. Schnitt Abs. Schnitt Abs.
Pl. Name Ma Ers. Volle Abr. Fehl. Gesamt SaP MaP Sp Volle Abr. Fehl. Gesamt SaP MaP Sp Volle Abr. Fehl. Gesamt SaP MaP Sp
1 Hilpert Werner     397,00 224,00 4,00 621,00 3.0 1.0 1 397,00 224,00 4,00 621,00 3.0 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 Wöhle Maik     380,61 195,21 2,21 575,80 14.0 4.0 5 390,00 194,00 1,00 584,00 4.0 1.0 1 378,25 195,50 2,50 573,75 10.0 3.0 4
3 Vogel Robin     369,81 185,00 4,61 554,80 11.0 2.0 5 389,00 186,00 4,50 575,00 4.0 1.0 2 357,00 184,33 4,67 541,33 7.0 1.0 3
4 Hilpert Michael     381,50 169,50 8,01 551,00 3.0 0.0 2 381,50 169,50 8,00 551,00 3.0 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
5 Weinack Steffen     369,75 176,75 4,75 546,50 5.0 1.0 4 0 0 0 0 0 0 0 369,75 176,75 4,75 546,50 5.0 1.0 4
6 Attenberger Josef     359,00 187,00 9,01 546,00 7.0 2.0 2 378,00 221,00 9,00 599,00 4.0 1.0 1 340,00 153,00 9,00 493,00 3.0 1.0 1
7 Veit André     370,00 167,00 6,00 537,00 6.0 2.0 2 0 0 0 0 0 0 0 370,00 167,00 6,00 537,00 6.0 2.0 2
8 Schmidberger Rudolf     354,67 180,34 6,67 535,00 6.5 2.0 3 0 0 0 0 0 0 0 354,67 180,33 6,67 535,00 6.5 2.0 3
9 Hagn Steve     360,25 171,50 8,01 531,75 7.5 1.0 4 368,00 183,00 6,50 551,00 4.5 1.0 2 352,50 160,00 9,50 512,50 3.0 0.0 2
10 Bachmann Maik     364,00 163,67 7,67 527,67 3.0 1.0 3 368,00 182,00 6,00 550,00 1.0 0.0 1 362,00 154,50 8,50 516,50 2.0 1.0 2
11 Heß Norbert     373,34 144,67 9,34 518,00 2.0 1.0 3 395,00 153,00 7,00 548,00 2.0 1.0 1 362,50 140,50 10,50 503,00 0.0 0.0 2
12 Kull Michael     360,34 145,67 12,01 506,00 2.0 1.0 3 390,00 201,00 5,00 591,00 2.0 1.0 1 345,50 118,00 15,50 463,50 0.0 0.0 2
13 Weinack René     338,67 156,67 8,34 495,34 3.0 0.0 3 0 0 0 0 0 0 0 338,67 156,67 8,33 495,33 3.0 0.0 3
14 Beeskow Christian     349,50 127,50 16,50 477,00 1.0 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0 349,50 127,50 16,50 477,00 1.0 0.0 2
15 Ganitta Bernd     330,00 127,00 18,00 457,00 0.0 0.0 1 330,00 127,00 18,00 457,00 0.0 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
16 Scheel Ursula     332,00 111,00 25,00 443,00 0.0 0.0 1 332,00 111,00 25,00 443,00 0.0 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
17 Hecker Klaus     310,50 125,00 19,50 435,50 0.0 0.0 2 331,00 136,00 18,00 467,00 0.0 0.0 1 290,00 114,00 21,00 404,00 0.0 0.0 1
18 Heß Rosi     300,00 104,00 23,50 404,00 0.0 0.0 2 300,00 115,00 19,00 415,00 0.0 0.0 1 300,00 93,00 28,00 393,00 0.0 0.0 1